Potkua paikallisesti, syksyisiä hankekuulumisia

Julkaistu

Syksyn tulo käänsi toimintamme loppusuoralle. Kokee olevansa etuoikeutettu, kun on saanut rakentaa yhteistyötä niin monen eri toimijan kanssa. Kolmen maakunnan reuna-alueella toimiminen haastaa rajojen rikkomiseen, myös toimintatavoissa. Ei aina helpoin reitti kuljettavaksi, mutta tahto uusien ratkaisujen löytämiseen ja luottamuksen rakentamiseen toimijoiden välille vie eteenpäin. Iso kiitos jo tässä vaiheessa oppilaitoksille, työnantajille, TE-hallinnon ja kuntien toimijoille yhteistyöstä.

Punaisena lankanamme on ollut alueen elinvoimaisuuden edistäminen ja työllisyyden hoidon kulkeminen rinnan. Siksi olemme halunneet rakentaa ja kokeilla paikallisesti toteutettuja koulutuksia, koska paikallisuus on pitkien etäisyyksien reunakunnille mahdollisuus. Työvoiman saatavuudessa ja työllistymisessä avaintekijäksi on tullut osaamisen vahvistaminen ja yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Kesän aikana viestikapula lähihoitajakoulutuksen vetovastuusta vaihtui Gradialta Salpaukselle. Nyt lähipäiviä opiskellaan Sysmän yhtenäiskoululla ja yhteiskuljetus järjestetään vuorostaan Sysmään. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella, koulutuksen toteutus lähellä ja tuki kuljetuksiin oli monelle tärkeä syy hakeutua koulutukseen. Koulutuksessa jatkaa yhä parikymmentä lähihoitajakokelasta.

Syksyn aikana kartoitamme vielä oppilaitosten kanssa yhteistyössä alueen työnantajien työvoiman- ja osaamisentarpeita. Ensimmäisenä vuorossa on teollisuus- ja rakennusalan toimijat. Tulokset ja aika näyttävät, mitkä ovat yritysten näkemykset koulutusyhteistyöstä ja tavoista saada työntekijöitä alueelle myös jatkossa. Se tiedetään, että laaja-alaisia ja uudenlaisia näkemyksiä sekä yhteistyötä tarvitaan.

Avoimien työpaikkojen määrän lisääntyminen on näkynyt myös Nelinvoimaa.fi -palvelussamme, missä näkyvät työssäkäyntialueen TE-hallinnon työpaikat kootusti, sekä löydetyt piilotyöpaikat. Jo yli 130 työpaikkailmoitusta on saanut laajaa näkyvyyttä avullamme. Myös me olemme saaneet kiitosta yrityksiltä ja työnhakijoilta palvelun toimivuudesta. Lisäksi palvelun avulla voi löytää toiminnalleen jatkajaa hakevia yrityksiä. Eniten kiinnostusta sivustoilla olleista ilmoituksista onkin saanut Kuortin Rautakaupan myynti-ilmoitus.

Yli kolmellakymmenellä blogikirjoituksella olemme tehneet yrittäjyyttä ja alueen yrittäjiä näkyväksi samaisessa Nelinvoimaa.fi -palvelussa. Aika toi meille myös koronapakolaiset ja hybridimallilla työskentelevät. Kiitos myös heille vieraskynäkirjoituksista ja alkaneesta yhteistyöstä. Kunpa löytäisimme lisää keinoja, miten heissä asuvan voimavaran saisimme entistä vahvemmin hyödyksi alueen elinvoimatyöhön.    

Elokuun lopussa pääsimme vihdoin yrittäjätapaamiseen Cafe Meijeriliiterille Joutsaan pohtimaan yhteistyön merkitystä. Mieltä lämmitti erityisesti tilaisuuden jälkeen tullut palaute tapaamisen hyvästä tunnelmasta. Tunnelman tekivät kaikki viitisenkymmentä paikalla olijaa. Arvokasta oli yhdessä jaetut ajatukset rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ilahduttavaa oli tahtotila, millä asiat esitettiin ja näkemys siitä, että palvelun käyttäjiä ja matkailijoita eivät kuntarajat kiinnosta pätkääkään.

Järjestämme vielä marraskuussa uudenlaisella yhteistyökokeilulla paikallisia tilaisuuksia yrittäjyydestä ja yrittämisestä alueella. Kokeilun ja toteutuksen yhteistyökumppanina toimii paikallinen Itä-Häme Opisto. Tarkoituksena on keskustelunomaisesti käydä yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen liittyviä asioita läpi ja ohjata oikealle polulle. Kokemusasiantuntijoina toimivat alueen yrittäjät ja yhteistyössä ovat mukana jatkopolkuja suunnittelemassa ja toteuttamassa alueen elinkeinotoimijat.

Muutoksen voima on tulevina vuosina kiihtyvä. Monet kunta- ja yrityskenttää koskevat rakenteelliset uudistukset haastavat entistä enemmän uudenlaiseen yhteistyöhön. Pienten reunakuntien työssäkäyntialue on yksi mahdollinen yhteistyöpohja, koska toimintaympäristö maakuntien reunoilla on samanlainen ja kumppani on lähellä.

Tätä kaikkea edellä mainittua ja paljon muuta olemme voineet toteuttaa meille myönnetyn kaksivuotisen ESR-rahoituksen avulla. Lupaamme Kaisan kanssa raportoida ja viestiä kokemuksista ja saaduista opeista enemmän loppuvuoden aikana.

Värikästä syksyä!
Anne, projektipäällikkö
Pienten kuntien elinvoimaa -hanke

Lisää hankkeen kuulumisia voit lukea Nelinvoimaa.fi -palvelusta ja Uutiskirjeet löydät täältä.