Tietoa hankkeesta

Pienten kuntien elinvoimaa

Olet juuri nyt Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen toteuttamilla Nelinvoimaa.fi -sivustoilla, joiden avulla edistetään työllistymistä ja työvoiman saatavuutta maakuntarajat ylittäen. Hankealueen eli luonnollisen pienten reunakuntien työssäkäyntialueen muodostavat Hartola ja Sysmä Päijät-Hämeestä, Joutsa Keski-Suomesta ja Pertunmaa Etelä-Savosta.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020 – 31.12.2021 ja rahoituksen hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -ohjelmasta. Rahoitukseen osallistuu omalta osaltaan myös mukana olevat kunnat.

Nelinvoimaa.fi -kanavan lisäksi hankkeen toiminnan kärkitavoitteet ovat:

• Työvoiman saatavuuteen rakennetaan ylimaakunnallinen koulutusyhteistyön malli alueellisten oppilaitosten (Esedu, Gradia, Salpaus), ELY-keskusten/TE-toimistojen (Etelä-Savon, Hämeen. Keski-Suomen), yritysten ja työnantajien yhteistyönä. Paikallisesti toteutettavaa koulutusmallia pilotoidaan hoiva-alan työvoimapulaan. 

• Yrittäjien yhteistyötä ja verkottumista vahvistetaan alueellisesti. Yrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä sekä sukupolvenvaihdoksia edistetään koulutuksen ja infojen avulla.

• Uusien toimintatapojen ja alueellisten yhteistyömallien luominen kuntien työllisyydenhoitoon ja elinvoimatyöhön.

Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Hartolan kunta.

Kaikenlainen yhteistyö ja uudenlaiset avaukset pienten kuntien työllisyyden- ja elinvoiman edistämiseen kiinnostaa meitä. Olethan rohkeasti meihin yhteydessä!

Lue täältä hankkeen uutiskirjeet.

Hankkeen Facebook-sivu

Hanke Instagramissa