Tietoa hankkeesta

Pienten Kuntien Akatemia

Pienissä kunnissa on entistä tärkeämpää löytää räätälöityjä tapoja työllisyyden hoitoon. Yksi keino on tuoda koulutusta alueen työpaikoille ja madaltaa osallistumiskynnystä.

Alueen tarpeisiin räätälöityjä matalan kynnyksen koulutusratkaisuja tarvitaan erityisesti sesonkiluonteisesti toimivilla aloilla, jotta työstä voisi tulla enemmän kokoaikaista ja yrittäjyyttä tukevaa.
Perinteisten alojen rinnalle tarvitaan maaseudun uusien työmahdollisuuksien tunnistamista sekä kuntien yhteistyötä.

Koulutuksen lisäksi tarvitaan uudenlaista asennetta, työnantajamielikuvan kirkastamista, työmahdollisuuksien esiin nostamista ja rekrytointiosaamisen vahvistamista.

Myös monipaikkaisesti asuvat halutaan entistä vahvemmin mukaan kuntien elinvoiman, työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen, mihin etsitään uusia toimintamalleja.

Pienten kuntien akatemia on neljän kunnan yhteinen elinvoimahanke, jonka avulla:

– Räätälöidään oppilaitosten, työnantajien ja kuntien kanssa uudenlaisia koulutuksia työvoimapulasta kärsiville ja sesonkiluoteisesti työllistäville aloille.

– Madalletaan yrittäjyyden kynnystä maaseudulla koulutuksen, mentoroinnin ja alueellisten verkostojen avulla.

– Haetaan uusia toimintamalleja työnantajan ja työntekijän kohtaamiseen Nelinvoimaa.fi -palvelun sekä työpaikkapalstan avulla.

– Madalletaan monipaikkaisten osallisuutta alueen elinvoimatyöhön.

Hankealue ja rahoitus:

Pienten kuntien akatemia -hankkeen alueena ovat Sysmä, Hartola, Joutsa ja Pertunmaa eli neljä rajakuntaa kolmen maakunnan (Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Etelä-Savo) reunoilta. Hanke on jatkoa Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeelle (2020-2021).

Kaksivuotiselle (2.2023-1.2025) Pienten Kuntien Akatemia -hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitus (75%) ja loput (25%) rahoituksesta tulevat mukana olevilta kunnilta.

Henkilöstö

Pienten kuntien akatemian projektipäällikkönä toimii Anne Lahikainen-Aho.

”Aloitin helmikuussa Pienten kuntien akatemia -hankkeessa projektipäällikkönä. Viime vuonna työskentelin LAB-ammattikorkeakoulussa, ja vuodet 2019 – 2021 luotsasin edellistä Nelinvoimaa-hanketta.

Työurani aloitin metsäteollisuudessa ja metsäntutkimuksessa. Luonto kaikissa muodoissaan toimii yhä innoittajanani niin työssä kuin vapaa-aikana. Työelämän kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen veivät myöhemmässä vaiheessa mennessään. Työkokemusta on karttunut yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta sekä yrittäjyydestä. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja metsätalousinsinööri.

Maaseudun elinvoimaisuus syntyy työllä, yrittäjyydellä ja yhä enemmän myös yhteisöllisyydellä. On innostavaa olla kehittämässä uudenlaista yhteistyötä pienten kuntien hyväksi.

Syyskuussa -23 hankkeen matkaan lähti uusi viestintäkoordinaattori Minna Kekkonen.

”Opiskelen toista vuotta tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulussa ja suuntaudun markkinointiin ja viestintään. Koen, että tämä työ tuli loistavaan saumaan opiskelujeni kannalta, sillä uskon opintojen täydentävän tätä työtehtävää mainiosti sekä toisinpäin.

On kiinnostavaa päästä hanketyön pariin ja nähdä mitä kaikkea se pitää sisällään!”


Lämpimästi tervetuloa toimintaan mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä!

Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö
anne.lahikainen-aho@sysma.fi
044-7134595

Minna Kekkonen, viestintäkoordinaattori
minna.kekkonen@sysma.fi
044-7134598

Hankkeen Facebook-sivu

Hanke Instagramissa

Hankkeen uutiskirjeet