Tietoa hankkeesta

Pienten Kuntien Akatemia

Kokemuksesta tiedämme, että pienissä kunnissa on entistä tärkeämpää löytää räätälöityjä tapoja työllisyyden hoitoon. Yksi keino on tuoda koulutusta alueen työpaikoille ja madaltaa osallistumiskynnystä.

Alueen tarpeisiin räätälöityjä matalan kynnyksen koulutusratkaisuja tarvitaan erityisesti sesonkiluonteisesti toimivilla aloilla, jotta työstä voisi tulla enemmän kokoaikaista ja yrittäjyyttä tukevaa.
Perinteisten alojen rinnalle tarvitaan maaseudun uusien työmahdollisuuksien tunnistamista sekä kuntien yhteistyötä.

Koulutuksen lisäksi tarvitaan uudenlaista asennetta, työnantajamielikuvan kirkastamista, työmahdollisuuksien esiin nostamista ja rekrytointiosaamisen vahvistamista.

Myös monipaikkaisesti asuvat halutaan entistä vahvemmin mukaan kuntien elinvoiman, työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen. Siihen hanke etsii uusia toimintamalleja.

Pienten kuntien akatemia on neljän kunnan yhteinen elinvoimahanke, jonka avulla:

– Räätälöidään oppilaitosten, työnantajien ja kuntien kanssa uudenlaisia koulutuksia työvoimapulasta kärsiville ja sesonkiluoteisesti työllistäville aloille.

– Madalletaan yrittäjyyden kynnystä maaseudulla koulutuksen, mentoroinnin ja alueellisten verkostojen avulla.

– Haetaan uusia toimintamalleja työnantajan ja työntekijän kohtaamiseen Nelinvoimaa.fi -palvelun avulla.

– Madalletaan monipaikkaisten osallisuutta alueen elinvoimatyöhön.

Hankealue ja rahoitus:

Pienten kuntien akatemia -hankkeen alueena ovat Sysmä, Hartola, Joutsa ja Pertunmaa eli neljä rajakuntaa kolmen maakunnan (Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Etelä-Savo) reunoilta. Hanke on jatkoa Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeelle (2020-2021).

Kaksivuotiselle (2.2023-1.2025) Pienten Kuntien Akatemia -hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitus (75%) ja loput (25%) rahoituksesta tulevat mukana olevilta kunnilta.  

Lämpimästi tervetuloa toimintaan mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä!


Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö
anne.lahikainen-aho@sysma.fi
044-7134595


Tanja Rihu, viestintäkoordinaattori
tanja.rihu@sysma.fi
044-7134598

Hankkeen Facebook-sivu

Hanke Instagramissa

Pienten kuntien elinvoimaa 1.2.2020 – 31.12.2021
Olet juuri nyt Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen toteuttamilla Nelinvoimaa.fi -sivustoilla, joiden avulla edistetään työllistymistä ja työvoiman saatavuutta maakuntarajat ylittäen. Hankealueen eli luonnollisen pienten reunakuntien työssäkäyntialueen muodostavat Hartola ja Sysmä Päijät-Hämeestä, Joutsa Keski-Suomesta ja Pertunmaa Etelä-Savosta.

Hankkeen toteutusaika oli 1.2.2020 – 31.12.2021 ja rahoituksen hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -ohjelmasta. Rahoitukseen osallistuivat omalta osaltaan myös mukana olevat kunnat.

Nelinvoimaa.fi -kanavan lisäksi hankkeen toiminnan kärkitavoitteet olivat:

• Työvoiman saatavuuteen rakennetaan ylimaakunnallinen koulutusyhteistyön malli alueellisten oppilaitosten (Esedu, Gradia, Salpaus), ELY-keskusten/TE-toimistojen (Etelä-Savon, Hämeen. Keski-Suomen), yritysten ja työnantajien yhteistyönä. Paikallisesti toteutettavaa koulutusmallia pilotoidaan hoiva-alan työvoimapulaan. 

• Yrittäjien yhteistyötä ja verkottumista vahvistetaan alueellisesti. Yrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä sekä sukupolvenvaihdoksia edistetään koulutuksen ja infojen avulla.

• Uusien toimintatapojen ja alueellisten yhteistyömallien luominen kuntien työllisyydenhoitoon ja elinvoimatyöhön.

Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Hartolan kunta.

Kaikenlainen yhteistyö ja uudenlaiset avaukset pienten kuntien työllisyyden- ja elinvoiman edistämiseen kiinnostavat meitä.

Lue täältä hankkeen uutiskirjeet.