Reunakuntien teollisuus- ja rakennustoimijoilta kartoitetaan työvoimantarpeita

Julkaistu

Toteutamme yhteistyössä alueen oppilaitosten (Salpaus, Gradia ja Esedu) kanssa reunakuntien teollisuus- ja rakennustoimialoille työvoimansaatavuus- ja osaamistarvekartoituksen. Kysely toteutetaan 23.9.–5.10.2021 välisenä aikana.

Tuloksia hyödynnetään alueen työvoiman saatavuuteen ja työllistämiseen liittyvässä koulutus- ja kehittämistyössä. Tavoitteena on muodostaa reunakuntien työnantajista alueellinen toimijaverkosto, joka toteutuakseen vaatii myös alueelliset veturiyritykset.

Myöhemmässä vaiheessa toteutettavat koulutukset rakennetaan näin vastaamaan alueen yritysten ja työelämän tarpeita. Paikallisella toteutuksella uskotaan myös madallettavan opiskelijoiden saamista koulutuksiin.

Koulutusyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa ovat jatkossa mukana myös TE-hallinto ja muut alueen oppilaitokset.

Kartoitus on osa Pienten kuntien elinvoimaa -hanketta (ESR), jonka avulla haetaan uudenlaisia toimintamalleja työvoiman saatavuuteen, työllistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen alueella.

Lisätietoa: Anne Lahikainen-Aho

044–7432254

anne-lahikainen-aho@hartola.fi

Pienten kuntien elinvoimaa -hanke