Lähellä lähihoitajaksi – palautekyselyt osoittavat koulutuksen tarpeellisuuden ja kehityskohteet

Julkaistu

Gradia käynnisti lähihoitajakoulutuksen Joutsassa 18.1.2021. Syksyllä -21 koulutusta jatkaa Salpaus ja lähiopetus siirtyy Päijät-Hämeen puolelle Sysmään.

Hankkeessa kerättiin toukokuussa opiskelija-, työnantaja- sekä oppilaitospalautteet Lähellä lähihoitajaksi -pilotista. Opiskelijapalautteita saimme 15/27 ja työnantajapalautteita 7/13. Toteuttavat oppilaitokset antoivat omat vapaamuotoiset palautteensa.

Opiskelijapalautteiden mukaan merkittävä tekijä opiskeluihin hakeutumisessa oli niiden toteutuminen alueella.

Suurin osa opiskelijoista on ollut opintoihin tyytyväisiä ja kokenut saaneensa työelämässä oppimiseen riittävän perehdytyksen.

Hankkeen puolesta opiskelijoiden on ollut mahdollista saada kuljetus muilta hankepaikkakunnilta lähiopetuspäiville Joutsaan. Osalle tällä on ollut suuri merkitys.

En pystyisi osallistumaan muuten lähiopetukseen, koska ei ole ajokorttia.”(opiskelijapalaute)

Tässä koulutuksessa arkea helpottaa, kun opinnot ovat lähellä ja työssäoppimispaikka omassa kunnassa”, pertunmaalainen Minna Keihäsniemi iloitsi joulukuussa. Lue koko juttu täältä:

Toukokuussa 2021

 • Kaksi opiskelijaa on lopettanut
 • kaksi siirtynyt suorittamaan lastenohjaajatutkintoa
 • kolme siirtynyt suorittamaan hoiva-avustajan tutkintoa

Positiivista on, että oppilaitos on kyennyt reagoimaan opiskelijoiden tarpeisiin nopeasti ja on löydetty uusi opintopolku opintojen keskeyttämisen sijaan.

Haasteitakin toki on ollut.

 • Kahden eri maakunnan alueella toimivan oppilaitoksen toteutusmalli on ollut kaikille tahoille hämmentävä ja työläs, tosin oppilaitokset olivat tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön.
 • Osa opiskelijoista sekä työnantajista ehdottivat, että opiskelijat saisivat tutustua työpaikkoihin etukäteen ja hakea haluamaansa paikkaan, nyt oppilaitos jakoi opiskelijat suoraan työpaikkoihin.
 • Lisäksi oppilaitokset saivat palautetta muun muassa teoriaopetuksen ja käytännön opetustahdin yhteensovittamisesta, liian tiukasta opiskelutahdista ja työpaikkojen suuresta opiskeluvastuusta. Opettajien jalkautumista työpaikoille kannatettiin, mutta oppilaitokset eivät välttämättä vielä taivu maakuntiin.
 • Tämän kaltainen opiskelumuoto on vaativa opiskelijalle. Työssäoppimispaikat ja opettajat toivovatkin vielä tarkempaa opiskelijavalintaa, vaikka soveltuvuuskokeet hankkeen toimesta järjestettiinkin.
Osa opiskelijoista on kiinnittymässä työpaikoille ja jatkamassa syksyllä oppisopimuskoulutuksella.

Ryhmässä on useita erittäin motivoituneita opiskelijoita, joille tämä koulutusmalli sopii ja joista tulee todella hyviä hoitotyön ammattilaisia.” – Opettajapalaute

Opettajat toivat esiin kuitenkin myös upean tulevan työpotentiaalin vanhustyöhön.

– Ryhmässä on useita erittäin motivoituneita opiskelijoita, joille tämä koulutusmalli sopii ja joista tulee todella hyviä hoitotyön ammattilaisia.

Tärkeää työpaikoilla, että oppilaitoksissa on perata yksittäiset palautteet, missä opiskelija tai työnantaja on ollut erittäin tyytymätön opiskeluun tai opiskelumuotoon. Tähän ovat liittyneet mm. opiskelijan itseohjautuvuus/motivaatio, hoivatyön kiire, perehtymättömyys ja työyhteisö.

Lähellä lähihoitajakoulutus saa jatkoa myös muualla

Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta koulutuksen ja työvoiman saavutettavuudessa.

Gradian asiakkuuspäällikkö Krista Hanski on kokenut Pienten kuntien elinvoimaa- hankkeen olennaisena käynnistäjän, markkinoijan ja koordinaattorin roolissa lähihoitajakoulutusmallissa. Gradia on ollut myös tyytyväinen Joutsan kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön tilojen järjestämisen suhteen.

Oppilaitosten on etsittävä uusia ratkaisuja palvella kaikkialla siellä, missä on työelämää” – Salpauksen opetusalajohtaja Merja Tirkkonen

Mallissa on kehitettävää, mutta se on myös hyödynnettävissä ja käynnistymässä on vastaavanlainen koulutusmalli Gradialla Keski-Suomessa. Salpaus puolestaan vie koulutusmallia Kärkölään ja Padasjoelle. Salpauksen opetusalajohtaja Merja Tirkkonen toikin puheenvuorossaan hankkeen ohjausryhmässä esille, kuinka oppilaitosten on etsittävä uusia ratkaisuja palvella kaikkialla siellä, missä on työelämää.

Koulutusmahdollisuuksia kartoitetaan myös alueen muille toimialoille

”Hyvällä ajatuksella aloitettu projekti, jota kannattaa varmasti tulevaisuudessakin käyttää” -Työssäoppimispaikan edustaja

”Hyvä koulutusmalli. Lisää tämmöisiä mahdollisuuksia!” – Opiskelija

Lähellä lähihoitajaksi -koulutusmalli osoitti alueellisen koulutuksen olevan yksi keino ratkaista työllistymistä ja hoiva-alan työvoimapulaa. Hanke kutsuu oppilaitosten edustajat koolle keskustelemaan ja ideoimaan tapaa järjestää uudenlaista koulutusta myös teollisuustoimialalle.

Lisäksi projektipäällikkö Anne Lahikainen-Aho on kartoittanut alueella toimivia työllisyyteen/koulutukseen liittyviä muita hankkeita (mm. Heinolan Jyränkölän Tukirinki, Mikkelin Rinki) ja mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia jatkossa. Projektipäällikkö pitää edelleen tiivistä yhteyttä alueen yrityksiin ja kartoittaa heidän työntekijä tarpeitaan – että työvoiman osaamistarpeita.


Tiivistelmä:

 • Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän työvoimaan liittyvässä kartoituksessa syksyllä 2019 nousi esille erityisesti vanhusten hoiva-alan työvoimapula.
 • Tähän tietoon pohjautuen Pienten kuntien elinvoimaa -hanke aloitti keväällä 2020 työnantajien, oppilaitosten ja TE-hallinnon kanssa räätälöidä alueella toteuttavaa koulutusta.
 • Mallissa päädyttiin Ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen suuntautuvaan lähihoitajakoulutukseen.
 • Koulutus painottuu työssäoppimiseen.
 • Koulutusmallin valmistelua ja yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa ESR-hankkeen avulla.
 • Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 38, joista soveltuvuusarvion jälkeen aloituspaikan sai 27.
 • Työssäoppimispaikkoina toimii 13 yksityisen, julkisen ja 3.sektorin toimijaa alueelta. (Täältä näet paikkakuntakohtaiset työssäoppimispaikat.)

Aiemmat jutut lähihoitajakoulutuksesta: