Lähellä-lähihoitajakoulutukseen hakijaryntäys

Julkaistu

Alueella toteutettavaan lähihoitajakoulutukseen tuli hakemuksia määräaikaan mennessä yhteensä 40. Hakuaika koulutukseen oli 28.9.-27.11.2020. Tutkinnon osaamisalana on ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hartolan, Joutsan, Pertunmaan, ja Sysmän kuntien ja hoiva-alan työnantajien kanssa. Koulutus on työelämäpainotteista ja lähiopetuspäivät toteutetaan paikallisesti.

Seuraavana hakijat osallistuvat pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin, jotka Gradia toteuttaa etäyhteyden avulla 10.-11.12.2020. Opiskeluun valitut ovat tiedossa 21.12. mennessä. Koulutus käynnistyy 18.1.2021. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan Gradian ja Salpauksen yhteistyönä.  

Paikallisen toteutuksen avulla madalletaan kynnystä osallistua koulutukseen. Samassa ryhmässä on mahdollisuus opiskella työvoima-, oppisopimus- tai omaehtoisena opiskelijana.

Yhteistyömallin luomisessa ovat olleet mukana Gradia, Salpaus ja Esedu sekä Keski-Suomen, Hämeen ja Etelä-Savon TE-hallinnot. Myös alueen työnantajat ja kunnat ovat olleet vahvasti mukana valmistelutyössä.

Koulutusmallin valmistelua ja yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa ESR-hankkeen avulla. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja, miten työllistymistä ja työvoiman saatavuutta voitaisiin parantaa myös pienten reunakuntien alueella.

– Ilahduttavan suuri hakijoiden määrä osoittaa todeksi sen, että työllistymiseen ja hoiva-alan työvoimapulaan on löydettävissä ratkaisu koulutuksen avulla, toteaa Anne Lahikainen-Aho Pienten kuntien Elinvoimaa -hankkeesta.

– Uudenlainen ajattelu koulutuksen toteutukseen, työelämälähtöisyys ja laaja toimijoiden yhteistyö valmisteluvaiheessa ovat tehneet koulutusmallista kiinnostavan. Kohdennettu ja asiakaslähtöinen markkinointi ja alueen työelämän mahdollisuuksien esiintuominen ovat lisänneet myös kiinnostusta hakea koulutukseen.

– Erittäin hieno asia, että koulutus saadaan käyntiin ja voimme näin edistää työvoiman saatavuutta ja työllistymistä alueella, summaa työryhmän yhteisiä tuntemuksia Anne Lahikainen-Aho.