Elinvoimaillassa positiivinen pohjavire

Julkaistu

Syysilta Tainionvirran rannalla oli kauneimmillaan Nelinvoimaa-kuntien kokoontuessa yhteiseen Elinvoimailtaan Hartolan Kuninkaanporttiin. Illan teemaan liittyen esillä oli vahvasti vapaa-ajan asukkaiden osallistaminen kuntien elinvoimatyöhön sekä yhteistyön ja viestinnän merkitys.

Elinvoimaillassa kuultiin myös alueelle jo muuttopäätöksensä tehneiden ja kausiasukkaiden mietteitä mökkikunnistaan. Kuva: Anne Lahikainen-Aho

Hiljaisen tyytyväisissä kausiasukkaissa piilee monia mahdollisuuksia

Tilaisuuden alkuun kuulimme hankkeen tilaaman Monipaikkaisuuskyselyn tuloksia Tampereen yliopistossa opiskelevalta Ursula Sieväseltä. Tulosten perusteella monet mökeillään viettävät osallistuisivat mielellään kuntien elinvoimatyöhön. Yhä useampi vapaa-ajan asukas haluaisi viettää aikaansa enemmän mökkikunnassaan etätyön mahdollistamana.

Monet haluaisivat muuttaa vapaa-ajanasuntonsa ympärivuotiseksi ja maksaa osan veroistaan mökkikuntaansa. Yrittäjyys ja työllistyminen alueelle saattaisi kiinnostaa myös osaa mökkiläisistä. Kyselyn tulokset tarjoavat kunnille monia mahdollisuuksien paikkoja! Lue lisää Ursulan selvitystyöstä ja tuloksista tästä.

Mökillä työpäivänsä voi aloittaa vaikka aamu-uinnilla. Etätyön innoittamana moni haluaisikin mökistään ympärivuoden asuttavan. Kuva: Ursula Sievänen

Kyselyn tuloksia vahvistivat myös vapaa-ajan asukkaiden ja alueelle muuttaneiden puheenvuorot, joista huokui tyytyväisyys ja toiveikkuus Nelinvoimaa kuntien elinvoimaisuuteen. Kasvukeskuksiin verrattuna edullisemmat asumis- ja elinkustannukset, luonnon läheisyys sekä sijainti lähellä ja riittävän kaukana pääkaupunkiseudusta houkuttaa. Omakohtaisia kokemuksiaan kertoivat Riitta Saarikangas Hartolasta, Piia Ahonen Joutsasta, Sari Aho ja Mauno Leppänen Sysmästä sekä Sami Karhu Pertunmaalta. Samin kommenttipuheenvuoron voit lukea tästä.

Case Pyhtää, keinoja kasvun tielle

Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho oli tilaisuudessa kertomassa ajastaan Pyhtään kunnanjohtajana, ja millaisia ratkaisuilla Pyhtää käännettiin kasvun tielle. Eho peräänkuulutti rohkeutta, inhimillisyyttä sekä optimismia, jotka tukevat vision kirkastamisessa, mihin suuntaan kuntaa halutaan viedä.

Ehon mukaan osallistaminen, yhteisöllisyys sekä erottautuminen vahvistavat kunnan kehittymistä. Yritys- ja yrittäjämyönteisyys ovat myös avaintekijöitä siinä, että palvelut ja asukkaat saadaan pysymään kunnissa ja käyttämään paikallisia palveluita. Jounin puheenvuoroon pääset tutustumaan tästä.

Jouni Eho korosti kuntajohtamisessa viestinnän tärkeyttä, inhimillisyyttä ja rohkeutta kaikessa toiminnassa. Kuva: Anne Lahikainen-Aho

Toimiva vuorovaikutus, tilaa tulevaisuudelle

Illan päätteeksi Sysmän neuvottelukunnan puheenjohtaja, kuntakehittäjä Marita Lehikoinen puhui vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksestä Nelinvoiman ja yrittäjyyden edistäjänä.  Aihetta pohdittiin myös pienryhmissä ja ajatuksia avattiin koko osallistujajoukolle.

Viestinnän merkitys nousi esiin illassa useamman kerran; viestintää tarvitaan sekä kunnilta yrittäjille että kuntalaisille, mutta myös kuntien kesken. Myös viestintää kaikista alueen palveluista voitaisiin tehostaa, vaikkapa listata palveluita ja ihmisiä samaan paikkaan, jotta ne olisivat helpommin saatavilla ja nähtävillä. Myös rohkeus tulla osaamisensa kanssa esiin ruokkisi vuorovaikutusta ja alueen palvelujen hyödyntämistä.

Marita Lehikoisen puheenvuoroon pääset tästä.

Monipaikkaisten asukkaiden osallistaminen Nelinvoimaa-kuntien elinvoimatyössä – koko raportti löytyy täältä.

Teksti: Anne Lahikainen-Aho ja Minna Kekkonen
Kuvat: Ursula Sievänen, Anne Lahikainen-Aho ja Minna Kekkonen
Pienten kuntien akatemia -hanke