Selvitys Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän vapaa-ajan asukkaille – raportti valmistunut. Vastaajista noin 40 % on kiinnostunut muuttamaan vapaa-ajan asuntonsa ympärivuotiseksi.

Julkaistu

Ursula Sievänen on itsekin monipaikkainen.
Kuva: Jaana Sunell

Selvitystyön vapaa-ajan asukkaiden osallistamisesta toteutti Tampereen yliopiston opiskelija ja Joutsan vapaa-ajan asukas Ursula Sievänen.

Raportti sisältää alueelle muuttaneiden entisten monipaikkaisten alkuhaastattelut, kirjallisuuskatsauksen, kyselyn tulokset ja analysoinnin sekä johtopäätökset. Raporttiin on koottu myös erilaisia yhteiskehittämisen ja osallistamisen menetelmiä.

Alueille muuttaneiden monipaikkaisten alkuhaastattelut

Alkuhaastatteluista puhkui valtava innostus muutosta kaupungista maaseudulle. Haastatelluilla muuttajilla oli ollut rohkeutta toteuttaa elämänmuutos, ja moni olikin tullut ilman tietoa uudesta työstä. Muuttajat ovat nopeasti löytäneet paikkansa sekä työmarkkinoilla että yhteisössä.

Alueen huomattava vahvuus on haastateltavien mielestä elinympäristö, jossa asumis- ja elinkustannukset ovat tuntuvasti ruuhkaista pääkaupunkiseutua matalammat.

Kysely vapaa-ajanasukkaille ja tulokset

Itse kyselytutkimus toteutettiin netissä alkukesän -23 aikana ja vastauksia kyselyyn saatiin 257 kpl neljän kunnan alueelta.

Kauppa- ja ravintolapalvelut ovat vapaa-ajan asukkaiden eniten käyttämiä palveluita mökkikunnassaan. Kuva: Sammy Virtanen

Palveluiden käyttö ja tarve:

Eniten hankekuntien vapaa-ajan asukkaat käyttivät kauppa- ja ravintolapalveluita, joiden jälkeen seuraavaksi eniten käytettiin rakennus- ja sisustus- sekä korjauspalveluita.

Palveluiden tarve jakaantui tasaisemmin. Hartolassa kaivataan eniten kauppapalveluita, Joutsassa liikennepalveluita, Pertunmaalla hyvinvointi- ja liikennepalveluita ja Sysmässä eniten ravintolapalveluita. Tietoa palveluista ja tekijöistä koettiin olevan huonosti saatavilla.

Kiinnostus alueen elinvoimatyöhon osallistumiseen

Kiinnostusta yritystoimintaan tai olemassa olevan yrityksen siirtämiseen oli 30 % vastaajista. Kiinnostusta työllistyä alueelle oli noin 20 % vastaajista. Elinvoimatyöhön osallistumisesta kiinnostuneita oli 40 % monin erilaisin osallistumismuodoin.

Mieluisimmat osallistumismuodot elinvoimatyöhön. Kuva: Monipaikkaisuus-kyselyn raportti

Kuntien elinvoimatyön kannalta kiinnostusta muuttoon mökkipaikkakunnalle voi pitää erityisen merkittävänä tuloksena.

Vastaajista peräti noin 40 % oli kiinnostunut muuttamaan vapaa-ajan asuntonsa ympärivuotiseksi. Lähes saman verran on kiinnostunut muuttamaan mökkikuntaansa.

Nykyisiä rakennusvalvontojen säännöksiä ei tunnuta tuntevan, vaan useammat epäilivät asiassa tulevan ongelmia kunnan kanssa.

Yhteenveto raportista löytyy täältä.

Koko raportti löytyy täältä.

Teksti: Koontia Ursula Sieväsen opiskelijatyön raportista, koonnut Anne Lahikainen-Aho