Nelinvoimaa-kysely monipaikkaisille asukkaille on vielä viikon avoinna – vastaa ja voita lahjakortti alueen palveluihin!

Julkaistu

Nelinvoimaa-kysely Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän kuntien vapaa-ajan asukkaille on vielä viikon vastattavissa.
Kyselyssä tutkitaan alueen vapaa-ajan asukkailta kiinnostusta osallistua alueen elinvoimatyöhön. Kysely on osa Pienten kuntien akatemia -hanketta ja kysely toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Kyselyllä hankitaan lisätietoa alueella monipaikkaisesti asuvien palvelutarpeista, kiinnostuksesta ja keinoista yrittäjyyden edistämiseen sekä halukkuudesta muuttaa vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen käyttöön.
Kyselyn avulla saatua tietoa hyödynnetään kehittämistyössä, jolla vahvistetaan alueellista yhteistyötä palveluiden saatavuuteen ja madalletaan kynnystä osallistumiseen.

Sähköinen kysely on kuusiosainen. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa arviolta 10-20 minuuttia, riippuen miten laajasti haluaa vastata avoimiin kysymyksiin. Kysely on auki 15.6.2023 asti.

Kaikki vastaukset ovat arvokkaita ja vastaaminen kannattaa, sillä yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvomme neljä (4 kappaletta) 50 euron arvoista lahjakorttia Nelinvoima-kuntien alueen palveluihin.

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn Nelinvoimaa kysely vapaa-ajanasukkaille tai koodia klikkaamalla.

Kyselyn toteuttaa Tampereen yliopiston puolesta Ursula Sievänen.
Lisätietoja Nelinvoimaa-kyselystä saat anne.lahikainen-aho@sysma.fi tai ursula.sievanen@tuni.fi.

Lisää Ursulan ajatuksista ja monipaikkaisesta elämästä voit lukea Nelinvoimaa-blogista Vieraskynä: Elän ja teen etätöitä Joutsassa, Pertunmaalla ja Tampereella – Tein opiskelutyönä elinvoimakyselyn meille Nelinvoimaa-alueen monipaikkaisille asukkaille – Nelinvoimaa.

Myös Hillevi Päällysahon ajatuksia monipaikkaisten asukkaiden osallistamisesta löytyy blogistamme Etätyön pioneeri Hillevi Päällysaho muutti 15 vuoden mökkeilyn jälkeen Hartolaan ja näkee valtavasti potentiaalia: ”Monipaikkaisilla asukkailla on osaamista kehittää pikkukuntien elinvoimaa, mutta halutaanko apua kysyä? – Nelinvoimaa