Nelinvoimaa-kysely monipaikkaisille asukkaille on päättynyt – kyselyyn tuli yhteensä 257 vastausta, raportti valmistuu alkusyksyllä

Julkaistu

Nelinvoimaa-kysely Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän kuntien vapaa-ajan asukkaille julkaistiin toukokuussa ja oli avoinna 15.6.2023 saakka. Kyselyssä tutkittiin alueen vapaa-ajan asukkailta kiinnostusta osallistua alueen elinvoimatyöhön.

Sähköiseen kyselyyn tuli yhteensä 257 vastausta – valtavat kiitokset kaikille vastanneille!

Kyselyllä hankitaan lisätietoa alueella monipaikkaisesti asuvien palvelutarpeista, kiinnostuksesta ja keinoista yrittäjyyden edistämiseen sekä halukkuudesta muuttaa vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen käyttöön.
Kyselyn avulla saatua tietoa hyödynnetään kehittämistyössä, jolla vahvistetaan alueellista yhteistyötä palveluiden saatavuuteen ja madalletaan kynnystä osallistumiseen.

Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri kuntien vapaa-ajan asukkaiden välillä.

Kyselyn ja raportoinnin tekee Ursula Sievänen, joka on alueen monipaikkainen itsekin. Kyselyn raportti valmistuu alkusyksyn aikana.
Tuloksia pohditaan ja työstetään yhdessä alueellisessa Elinvoimaa -foorumissa, joka on 20.9.2023. Lisätietoja kerromme myöhemmin!

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin neljä 50 euron lahjakorttia Nelinvoima-kuntien alueen palveluihin. Lahjakortit voittivat Pirjo Aho, Pirjo Piiroinen, Karina Sorsa ja Tarja Malmiharju. Otamme voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti!

Lisätietoja Nelinvoimaa-kyselystä saat anne.lahikainen-aho@sysma.fi tai ursula.sievanen@tuni.fi.

Lisää Ursulan ajatuksista ja monipaikkaisesta elämästä voit lukea Nelinvoimaa-blogista Vieraskynä: Elän ja teen etätöitä Joutsassa, Pertunmaalla ja Tampereella – Tein opiskelutyönä elinvoimakyselyn meille Nelinvoimaa-alueen monipaikkaisille asukkaille – Nelinvoimaa.

Myös Hillevi Päällysahon ajatuksia monipaikkaisten asukkaiden osallistamisesta löytyy blogistamme Etätyön pioneeri Hillevi Päällysaho muutti 15 vuoden mökkeilyn jälkeen Hartolaan ja näkee valtavasti potentiaalia: ”Monipaikkaisilla asukkailla on osaamista kehittää pikkukuntien elinvoimaa, mutta halutaanko apua kysyä? – Nelinvoimaa