Yhteistyö tehdään tekemällä! On tullut aika kiittää!

Julkaistu

Tainiovirralla joulukuussa 2021 (Kuva: Anne Lahikainen-Aho)

Kun yksin ei enää yksin riitä, tarvitaan yhteistyötä. Hyvä yhteistyö harvoin syntyy itsestään tai pakottamalla. Joskus yhteistyötä vaan ei synny ja viisautta on sitäkin ymmärtää. Aidoimmillaan yhteiset tavoitteet ja teot vievät eteenpäin luottamusta synnyttäen. 

Kolmen maakunnan ja neljän kunnan toimijoiden ja toimintatapojen yhteensovittamisessa opimme yhteistyöstä antoisasti. Lähes kaksivuotinen Pienten kuntien elinvoimaa -hanke päättyy vuoden -21 lopussa. Saimme hankkeen avulla mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uudenlaisia, rajat ylittäviä toimintamalleja työllistämiseen, työvoiman saatavuuteen ja yrittäjyyteen. 

Kiitokset avarakatseisuudesta ja annetusta mahdollisuudesta Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän kuntien päättäjille, virkamiehille ja Hämeen ELY -keskukselle. Ilman yhteistä tahtoa ja rahoitusta, tähän ylialueelliseen toimintaan ei olisi ollut mahdollisuutta. Kiitos Hartolan kunnalle hankehallinnoijana toimimisesta.

Ilolla voimme kiittää hyvin toimineesta yhteistyöstä maakuntien isoja oppilaitoksia ja TE-hallinnon edustajia aidosta sitoutumisesta ja halusta lähteä kokeilemaan uusia koulutus- ja yhteistyömuotoja myös reunakuntien työvoimaongelmien ratkaisemiseen. Parasta palautetta oli, kun mukana olleet toimijat kokivat myös toisiltaan oppineensa. 

Paikallisuuteen, tiedon kulkuun ja avoimuuteen halusimme erityisesti hankkeessa panostaa. Isosti kiitoksia alueen työnantajille, yrittäjille, kuntien toimijoille, asukkaille ja myös ylialueellisille yhteistyökumppaneille innokkaasta mukaantulosta ja yhdessä tekemisestä. 

Kiitokset meille blogikirjoituksiin tarinansa jakaneille ja paikallislehdille yhteistyöstä. Yhtä kaikki, yhteistyöstä ja tiedon välityksessä kiitokset myös kaikille kuntien, yrittäjäjärjestöjen ja ohjausryhmän jäsenille, jotka välititte hankesanomaamme eteenpäin. Erityiskiitokset lähihoitajakoulutuskokeilun opiskelijoille, jotka rohkeasti tulitte mukaan kokeiluun ja hymyssä suin jaoitte kokemuksianne myös medialle.  

Eikä unohtaen Teitä, jotka olette somessa jakaneet ja peukuttaneet postauksiamme.

Hankkeen toimintaan ja loppuraportin lyhennelmään pääset tutustumaan tästä

Tuokoot uusi vuosi meille kaikille tuttua ja turvallista, sekä myös uusia yhteistyömahdollisuuksia ja rohkeutta tarttua niihin! 

Levollista Joulunaikaa! 

Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö ja Kaisa Karlsson, projektityöntekijä

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö

Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, seinä, valkoinen, sisä

Kuvaus luotu automaattisesti