Vuoden 2021 ensimmäinen Nelinvoimaa työllisyyskatsaus (tammikuu 2021):

Julkaistu

Tammikuun lopussa työttömien työnhakijoiden määrä väheni edelliseen kuukauteen verrattuna Hartolassa, Joutsassa ja Sysmässä.

Myös maakunnissa työllisyysaste parani edelliseen kuukauteen verrattuna.  

Työttömyysaste oli Etelä-Savossa 12,3 % (-0,9), Hämeessä 13,3 % (-1,1) ja Keski-Suomessa 14,4 % (-1,2).  

Työttömien työnhakijoiden osuus -% työvoimasta ja muutos kuukauden takaiseen

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta: Hartola 12,4 % (-0,6), Joutsa 12,8 % (-0,2), Pertunmaa 10,7 % (+0,1) ja Sysmä 10,2 % (-0,2).

Hartolassa ja Sysmässä työllisyysaste on nyt parempi kuin vuosi sitten tammikuussa, ennen koronaepidemian vaikutusta alueella.

Työttömät työnhakijat ikärakenteen mukaan

Ikääntyvien osuus työnhakijoista on erittäin suuri.  Hartolassa yli 50-vuotiaiden osuus on 55%, Joutsassa 54%, Pertunmaalla 48% ja Sysmässä 65% kaikista hakijoista.

*Pertunmaan luvut puuttuvat alle 25- vuotiaiden osalta (alle 5hlö)

Alueen työttömistä työnhakijoista suurin osa on miehiä

Avoimena olevia työpaikkoja Työ- ja elinkeinotoimistoissa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa avoimia työpaikkoja Hartolassa 20 (+11), Joutsassa 36 (+18), Pertunmaalla 6 (-5) ja Sysmässä 19 (+6).