Vieraskynä: Uudistuva kotihoito on monipuolinen ja mukava työpaikka

Julkaistu

Kotihoito on monipuolista hoitotyötä, usein ikääntyneiden asiakkaiden parissa. Kuva: Nelinvoimaa,

Aloitin tammikuussa Keski-Suomen hyvinvointialueen kotihoidon palvelupäällikkönä. Vastuualueellani on useampien kuntien alueilla toimivia kotihoidon toimipisteitä, joista Joutsa on yksi.
Huomaan katseeni hakevan näihin alueisiin liittyviä juttuja. Tutustuminen on innostavaa – erilaisia toimintatapoja ja uusia verkostoja.

Hyvinvointialueiden muodostaminen on iso historiallinen uudistus. Joutsan kotihoidossakin tapahtuu paljon, vaikka toisaalta perustyö sujuu pitkälti kuten ennenkin.
Toimipiste sai uuden palveluvastaavan ja toiminta-alue laajenee. Olemme nyt Joutsa-Luhangan kotihoito. Kuntarajat poistuivat palvelujemme järjestämisessä ja voimme nyt joustavasti tehdä kotikäynnit maantieteellisesti järkevimmällä tavalla.

Hoitajapula on totta joka kolkassa.

Joutsan kotihoidossa henkilöstö on melko vakiintunutta, mutta avoimiin työpaikkoihin on toisinaan ollut vaikeuksia löytää tekijää. Hoitajapula on totta joka kolkassa.
Joutsan kotihoidossa se ei ole päivittäinen haaste, mutta nimenomaan hakemusten määrän väheneminen kertoo todellisuudesta.

Olemme kuitenkin toiveikkaita. Joutsan kotihoidossa on perusasiat kunnossa ja työyhteisön henkeä olen kuullut kuvattavan avoimeksi.
Itselleni se on näyttäytynyt kehitysmyönteisenä ja yhteen hiileen puhaltavana työyhteisönä. Kuulostaa mukavalta työpaikalta, eikö vain?

Kotihoidon piirissä on monenlaisia työtehtäviä, myös lääkehoitoa. Kuva: Nelinvoimaa.

Moniammatillista työtä

Kotihoidossa on työskennellyt viime vuosina lähinnä lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä jokunen kodinhoitaja. Moniammatillistumiselle on tarvetta.

Väestörakenne muuttuu, joten kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn täytyy panostaa. Hoitajapulan vuoksi joudumme tarkastelemaan osaamisen tarkoituksenmukaista käyttöä.
Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden määrän lisääntyessä myös erikoistuneemmalle osaamiselle on tilausta.

Hoiva-avustajat ovat uusi tärkeä ammattiryhmä kotihoidossa. He avustavat asiakkaita esimerkiksi hygienian hoidossa ja pukeutumisessa tai aterioinnissa. Tutkinto on 60 opintopisteen laajuinen ja opinnot kestävät yleensä noin vuoden. Joutsan kotihoidossakin on tarvetta hoiva-avustajille, ja rekrytointia on jo suunniteltukin.

Henkilöstön jakautuminen eri ammattinimikkeille Keski-Suomen hyvinvointialueen läntisen alueen kotihoidossa. Kuva: Saila Rossi-Varsell.

Kotihoidossa nähdään jo useammin myös ammattikorkeakoulusta valmistuneita geronomeja, sosionomeja tai kuntoutuksen ohjaajia. Kotihoidon ohjaajat käyvät tiiviisti uusien asiakkaiden luona ja osallistuvat heidän kuntoutumistaan tukevien palvelujen suunnitteluun.
Yhteistyö esimerkiksi alueen asiakasohjaajien ja arkikuntoutuksen terapeuttien kanssa on myös tiivistä.

Asiakkaan tukiverkostoon tarvitaan läheisten lisäksi monesti useita eri tahoja – muun muassa yrittäjiä hoiva-alalta ja tukipalveluista, sosiaalityöntekijää, päihdehoitajaa. Ohjaajien tehtävä onkin tuntea myös alueellisesti näitä verkostoja.

Kotihoidon ohjaajat tekevät osan päivästä suunnitelman mukaisia kotikäyntejä osallistuen myös hoivatyöhön. Työ on myös etsivätyötä – sosiaalialan ammattilaisina ohjaajilla on osaamista tunnistaa tuen tarpeita jo varhaisessa vaiheessa sekä avustaa tarpeen mukaan esimerkiksi etuuksien hakemisessa.

Teknologia tulee avuksi

Teknologia toimii sekä hoitajien että asiakkaiden avuksi. Itse olen tehnyt hoitotyötä viimeksi 10 vuotta sitten ja silloin työt suunniteltiin paperille. Repussa kulki pino hoitosuunnitelmia, joista luettiin, mitä kenenkin luona tehdään.

Nyt käynnit jaetaan optimointijärjestelmässä. Ohjelma suunnittelee käynnille hoitajan, jolla on esimerkiksi tarvittava lääkehoidon osaaminen.
Kotikäynnillä hoitaja lukee ja kirjaa käyntitiedot matkapuhelimella, joten siltä osin hoitajan reppu on keveämpi. Optimointia Joutsassa tekee useampi alueen hoitaja, toisissa toimipisteissä asiaa hoitaa yksi henkilö.

Asiakkaat ja hoitajat voivat kohdata myös etähoivan kautta. Kuva: Keski-Suomen hyvinvointialue.


Teknologiaa hyödynnetään myös osana asiakkaan hoitoa koko ajan enemmän Joutsassakin. Tämä tuo alalle luonnollisesti myös uudenlaisia työpaikkoja.

Etähoivalla tarkoitetaan ääni- ja kuvayhteydellä tapahtuvaa asiakkaan ja hoitajan kohtaamista. Käynti voi olla esimerkiksi lääkkeen ottoon tai ateriointiin liittyvää ohjausta ja seurantaa.
Lääkeautomaatti puolestaan tarjoilee lääkkeet lukitusta säiliöstä oikeaan aikaan. Kokemukseni mukaan teknologia on saanut sen käyttäjissä – sekä hoitajissa että asiakkaissa – pääasiassa hyvän vastaanoton.

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö

Rekrytoinneissa mukana olleena on ollut ilo havaita, että hoitoala kiinnostaa myös alan vaihtajia. Monipuoliset opiskelutavat mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.

Lähihoitajaksi ja hoiva-avustajaksi voi opiskella esimerkiksi oppisopimuksella. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla taas opinnollistaminen mahdollistaa opintoihin kuuluvan harjoittelun työsuhteessa. Keski-Suomen hyvinvointialueella opinnollistaminen on mahdollista, kun opiskelijalla on opintoja 140 opintopistettä.
Myös perinteisiä harjoittelujaksoja järjestetään jatkuvasti.
Joutsan kotihoidossa kaikki nämä vaihtoehdot ovat mahdollisia koulutustapoja. Haluan kannustaa kiinnostuneita olemaan suoraan yhteydessä toimipisteeseen.

Uudistuva kotihoito on mukava ja monipuolinen työpaikka, jossa on hyvät kouluttautumismahdollisuudet!

Saila Rossi-Varsell rentoutuu vapaa-ajalla luonnossa liikkuen. Kuva: Saila Rossi-Varsell.

Teksti: Saila Rossi-Varsell.

Kuka: Lähihoitaja ja geronomi, joka opiskelee sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoa sekä toimii Keski-Suomen hyvinvointialueella kotihoidon palvelupäällikkönä. Työkokemusta alalta yli 20 vuotta.

Joutsa-Luhangan kotihoidon tiimissä on avoinna kahden lähihoitajan ja hoiva-avustajan työpaikat. Lue lisää Nelinvoimaa-työpaikkapalstalta!