Vieraskynä ohjausryhmästä: Elinvoimaa seudullisesti Nelinvoimaa -hankkeella

Julkaistu

Kirjoittaja Marita Lehikoinen on pitkän linjan ammatillisen ja poliittisen johdon valmentaja, kuntaorganisaatioiden kehittäjä ja coach. Marita Lehikoinen toimii myös Sysmän neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Kunnat ovat olleet monenlaisen muutoksen keskiössä jo vuosia. Kun pientä helpotusta ja seesteisyyttä on näköpiirissä, kurkistaa nurkan takaa jo toinen isokin, mutta ainakin ennakoimaton muutos. Juuri tämä toimintaympäristön ennakoimattomuus ja arvaamattomuus tuo haasteensa monen pienen ja kyllä vähän isommankin kunnan toimintaan.

Toteutuneen sote -uudistuksen yksi tavoite oli helpottaa kuntien palvelutuotannon ahdinkoa, mutta miten on käynyt. Tilalle on tullut toinen toistaan vaativimpia haasteita ja yksi niistä on elinvoiman takaaminen, kunnan olemassa olon jatkuminen.

Elinvoima kumpuaa ihmisten aktiivisuudesta, luovuudesta, toimeen tarttumisesta, innostumisesta.

Elinvoima, miten sen käsitämme? Voisi sanoa, että elinvoima näkyy kunnan raitilla. Elinvoima näkyy palvelujen saatavuutena, se näkyy asukkaiden tyytyväisyytenä tai tyytymättömyytenä, se näkyy joko kasvavana tai hiipuvana asukaslukuna. Elinvoima kumpuaa ihmisten aktiivisuudesta, luovuudesta, toimeen tarttumisesta, innostumisesta. Tätä innostusta tarvitaan niin kuntalaisten keskuudessa kuin kunnan johtamisen keskiössä. Elinvoimaa ei synny pelkästään sillä, että siitä puhutaan, tarvitaan tekoja.

Pienten kuntien näkökulmasta yksittäisen kunnan elinvoimaan vaikuttavat tekijät ovat melko rajalliset, mutta seudullisesti elinvoiman rakentaminen ja siihen panostaminen on ihan toinen juttu. Tähän halutaan panostaa neljän kunnan Hartola, Joutsa, Pertunmaa ja Sysmä Nelinvoimaa -hankkeella.

Kunta-asiantuntija Timo Aro on kiteyttänyt asian mukavasti
”Oman polkunsa hakijat ja kirkkaan mainekuvan rakentajat ovat vahvoilla tulevinakin vuosikymmeninä”
Tähän on helppo yhtyä. Tarvitaan ennakoivuutta, rohkeutta tehdä, visionäärisyyttä nähdä kauas tulevaisuuteen ja tarvitaan vuorovaikutusta, rakentavaa dialogia, dynaamisuutta ja uuden etsimistä.

Nelinvoimaa hankkeessa korostuu mitä suuremmassa määrin rohkea uuden etsiminen, Mitä sellaista on yksittäisellä kunnalla mitä voisimme yhdessä edistää ja laajentaa, mistä uutta elinvoimaa syntyisi. Ja miten taas seudullisesti voimme ”laittaa hynttyyt yhteen”, jotta seudulliset mahdollisuudet elinvoiman kasvattamiseksi toteutuvat.

Nelinvoimaa hankkeessa korostuu mitä suuremmassa määrin rohkea uuden etsiminen.

Hanke ei yksin tuota elinvoimaa, mutta osallistujakuntien toimijoiden panoksella se on mahdollista.

Hanke ei yksin tuota elinvoimaa, mutta osallistujakuntien toimijoiden panoksella se on mahdollista. Kuten aiemmin sanoin, tarvitaan toimivaa vuorovaikutusta ja ratkaisukeskeistä dialogia kuntatoimijoiden kesken. Tarvitaan myös ihmisten erilaisuuden sietokykyä, me toimimme itse kukin omalla tavallamme erilaisten haasteiden edessä. Tarvittavat elinvoimaa edistävät taidot voisi kiteyttää sanoihin Tiedot, Arvot, Uskomukset.

Toiset meistä pitävät sinnikkäästi kiinni ns. vanhasta. Uskon puute uuden luomiseen horjuu, koska ei ennenkään ole näin tehty. Tiedot mahdollisuuksista, yrittäjyyden edistämisestä, uusien asukkaiden houkuttelemisesta alueelle saattavat nekin olla vajavaiset. Ja miten arvot meillä toimivat, niin yksittäisissä kunnissa kuin seudullisesti, toimintaa ohjaavina periaatteina. Tukevatko arvomme uuden luomista ja ehkä jostain vanhasta luopumista, jotta pääsemme eteenpäin.

Emme pärjää enää vanhalla toimintamallilla
emmekä yksin.

Uskon, että jokaisesta neljästä hankekunnasta löytyy rohkeutta. Ja kun tätä rohkeutta löytyy, ei saa unohtaa johtamisen merkitystä elinvoimatekijänä. Kuntien rooli aluelähtöisenä yhteistyön ja vuorovaikutuksen rakentajana ja puolestapuhujana on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Emme pärjää enää vanhalla toimintamallilla emmekä yksin. Kuntarajat ylittävä yhteistyö, aktiivinen vuorovaikutus niin kuntien ammattijohdon kuin myös poliittisen johdon välillä on välttämätöntä. On uskallettava rohkeasti ottaa askel kuntarajan ulkopuolelle naapurikuntaan ja lähteä miettimään yhdessä mitä me voimme tehdä ja sitten nauttia yhdessä uuden tekemisen tuloksista.

Tätä on Nelinvoimaa -hanke, joka tekee hyvää seudullisesti. Hanke päättyy aikanaan, joten jo nyt kannattaa pohtia kuinka jalkautetaan hankkeessa syntyneitä tuloksia arjen työhön ja toimintaan, jotta elinvoima kasvaa seudullisesti.

Teksti ja kuvat:
Marita Lehikoinen, marita@maritalehikoinen.fi puh. 040 8400 470
www.maritalehikoinen.com