Sinustako maatalouslomittaja? – Tietoa nuorille maatalouslomituksesta -opinnäytetyö on valmis

Julkaistu

Pertunmaalainen Elina Lahti teki Etelä-Suomen lomituspalveluille ja Pienten kuntien akatemia -hankkeelle Sinustako maatalouslomittaja? – Tietoa nuorille maatalouslomituksesta -opinnäytetyön, joka valmistui toukokuussa.

Agrologiopiskelija Elina Lahti teki Sinustako maatalouslomittaja? -opinnäytetyön
PKA-hankkeelle ja Etelä-Suomen lomituspalveluille.

Maatalouslomittajista on pulaa, ja työvoiman tarvetta on lisännyt mm. lomittajien eläköityminen. Sysmän kunnan hallinnoima Etelä-Suomen lomituspalvelut tuottavat lakisääteisiä lomituspalveluita 53 kunnan ja kaupungin alueelle. Maatalouslomittajan työ on tärkeää sekä tilallisten että eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta lomittajan on muistettava huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan sekä työturvallisuudesta ja -ergonomiasta.

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietopaketti, joka on suunnattu 8-9-luokkalaisten ja opinto-ohjaajien käyttöön. Tietopaketti sisältää keskeisimmät asiat maatalouslomittajan työstä ja koulutuksesta.

Opinto-ohjaajien haastattelut

Opinnäytetyötä varten haastateltiin Nelinvoimaa -alueen kuntien opinto-ohjaajia, sillä heillä on tuore tieto siitä, millainen materiaali soveltuu parhaiten nuorille ja opetuskäyttöön.Kaikille opinto-ohjaajille esitettiin samat kysymykset, joiden avulla selvitettiin, millainen tietopaketin tulisi olla sekä ylipäätään opinto-ohjaajien omiakin käsityksiä luonnonvara- ja maatalousalasta ja maatalouslomittajan työstä. Haastatteluissa kävi ilmi, että monilla oppilailla on suunnitelmat jatko-opintojen suhteen valmiina, mutta vastaavasti voi olla myös epävarmuutta ja motivaation puutetta alan valinnan suhteen.

Opinto-ohjaajien käsityksen mukaan maatalouslomittajan työ on elämänmakuista ja antoisaa, mutta fyysisesti rankkaa, sitovaa ja aikataulullisesti haastavaa. Myös palkkauksessa koetaan olevan parantamisen varaa. Alalle suuntautuvat lähinnä nuoret, joilla on jo koti- tai sukulaistila olemassa, ja tavoitteena on kouluttautua yrittäjälähtöisesti.

Elina Lahden opinnäytetyöseminaari pidettiin Sysmässä Suvi-Pinxissä toukokuun lopulla.

Tietopaketti maatalousalasta

Opinto-ohjaajien kokemuksen mukaan oppilaisiin vetoaa parhaiten lyhyehköt videot, joissa esitellään alan ydinasiat tai visuaalisesti toteutetut selkokieliset ja ytimekkäät tekstit. Myös pelit voisivat toimia, mutta niiden tulisi olla helppokäyttöisiä, lyhytkestoisia ja helposti saatavilla. Opinto-ohjaajat toivoivat tietopaketin sisältävän nuorekkaita ja dynaamisia mielikuvia alasta. Myös maaseudun rauhan uskotaan vetoavan nuoriin.

Tietopaketista pyrittiin tekemään mahdollisimman aikaa kestävä, joten siihen ei sisällytetty nopealla aikavälillä muuttuvia asioita. Siitä saa hyvän yleiskäsityksen lomittajan työstä ja koulutuksesta ja se on visuaalisesti selkeä ja helppolukuinen. Myös tilallisten näkökulma ja kokemukset tuodaan esiin tietopaketissa.

Tietopaketti sisältää lyhyen Ammattina lomittaja -videon, jonka teki nuori maatalouslomittaja. Videossa nähdään maatalouslomittajan työtehtäviä sekä saadaan kattavasti tietoa lomittajan työstä. Nuoren lomittajan esiintymisen videossa uskotaan tehoavan kohderyhmään ja parhaimmillaan lisää alan vetovoimaisuutta.

Etelä-Suomen lomituspalvelut ja Pienten kuntien akatemia kiittävät

Etelä-Suomen lomituspalvelut ja Pienten kuntien akatemia ovat erittäin tyytyväisiä Elinan tekemään työhön. Ala kaipaa arvostuksen ja vetovoimaisuuden kohotusta sekä näkyvyyttä. Tietopaketti maatalousalasta on kattava ja visuaalinen.

Onnittelumme Elinalle valmistumisen johdosta ja kiitokset tehdystä opinnäytetyöstä!
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Opinnäytetyö on julkaistu ja se on luettavissa Sinustako maatalouslomittaja? – Tietoa nuorille maatalouslomituksesta – Theseus

Teksti ja kuvat: Minna Kekkonen
Pienten kuntien akatemia -hanke