Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeelle kansainvälistä näkyvyyttä

Julkaistu

Kansainvälinen EU:n rahoittama tutkimushanke, PoliRural H2020 Project, esitteli Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen hyvänä käytänteenä.

The Best Practices Atlas – Polirural (atlasbestpractices.com)

PoliRural on

  • ennakoivaa ja osallistavaa maaseutupolitiikan kehittämistä maaseutualueille ja sen ihmisille
  • Tutkimushanke, jota rahoitetaan EU:n Horisontti2020-ohjelmasta
  • Hanketta koordinoi Prahan yliopisto ja mukana on 37 partneria 17 maasta.
  • Suomesta mukana HAMK ja Smart & Lean
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 6 miljoonaa, josta HAMKin osuus on 211 000€
  • Toteutetaan 1.6.2019 – 31.5.2022
  •  http://polirural.eu, www.hamk.fi/polirural

Hankkeessa on 12 pilottia ympäri Eurooppaa ja Häme (Kanta- ja Päijät-Häme) on yksi pilottialueista. Tuloksena syntyy monitieteelliseen tutkimukseen perustuvaa uutta tietoa maaseutualueiden vetovoiman lisäämiseksi sekä päätöksenteon tueksi.

Yhteinen asia näille kahdelle hankkeelle on maaseudun houkuttelevuuden ja elinvoiman lisääminen.

Kiitos tästä näkyvyydestä ja kiinnostuksesta Pienten kuntien elinvoimaa- hanketta kohtaan!

Tuula Löytty
Smart & Lean
tuula.loytty@smartlean.fi