Osaamisen kehittämistä yrittäjyyteen

Julkaistu

Yrittäjyyden yleistyminen on ollut työelämässä 2000-luvun merkittävä muutostrendi. Yrittäjyys on yksi tapa työllistää itsensä ja mahdollistaa merkityksellisen työn tekeminen.

Myös yrityskenttä on muutoksessa. Yksin ja verkostoyrittäjyys yleistyy, yrittäjät ikääntyvät, yrittäjän ja palkansaajan raja hämärtyy, nuorten yrittäjyysinto nousee, ilmastoasiat ja jatkuva osaamisen kehittäminen korostuvat myös yrittäjyydessä. Muun maussa näitä kuultiin Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäpäivässä 10.11.23. Helsingissä.

Nelinvoimaa -kunnissa avautumassa yrittäjyyden tutkinto-opinnot paikallisella ryhmällä

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen (60 osp) – yrittäjyydestä kiinnostuneet

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen (60 osp) – toimivat yrittäjät

Koulutus muodostuu käytännönläheisistä koulutuskerroista, jotka toteutetaan lähi/Teams-toteutuksina ja verkko-oppimisympäristönä toimii Moodle. Koulutus käynnistyy tammi-helmikuun vaihteessa -24. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Yhden tutkinnon osan hinta on 190€. Päätoimiselle yrittäjälle koulutus voi olla maksutonta oppisopimuskoulutusta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Liisa Marin puh: 040 341 6319, liisa.marin@gradia.fi

Koulutus toteutuu, jos aloittajia koulutukseen on 10 hlö. Koulutuksen toteuttaa Gradia.