Nelinvoimaa työllisyyskatsaus 21.9.2021: Työttömien määrä laskussa

Julkaistu

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt Hartolassa, Joutsassa ja Pertunmaalla sekä Sysmässä pysynyt lähes ennallaan heinäkuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Elokuun lopussa työttömiä oli alueella yhteensä 469, kun heinäkuun lopussa määrä oli 490.

Työttömien määrä työvoimasta on Hartolassa 10,9 % (-0,5), Joutsassa 9,5 % (-1,5), Pertunmaalla 9,4 % (-1) ja Sysmässä 9,7 % (+0,1)

Työttömyys on laskenut heinäkuusta myös maakuntatasolla, ollen nyt Etelä-Savossa 9,7 %, Hämeessä 11,8 % ja Keski-Suomessa 12,4 %.  

Lomautettujen osuus työnhakijoista on Hartolassa 10,9 % (9 hlö), Joutsassa 9,7 % (16 hlö), Pertunmaalla (alle 5 hlö) ja Sysmässä 9,5 % (12 hlö).

Työnhakijoiden rakenne alueella

Alueen työnhakijoista suurin osa on yli 50-vuotiaita. Kaikista työnhakijoista yli 50-vuotiaiden osuus on Sysmässä 74 %, Joutsassa 60 %, Pertunmaalla 54 % ja Hartolassa 43 %.

Pitkäaikaistyöttömien osuus työnhakijoista on Hartolassa ja Sysmässä 43 %, Joutsassa 38 % ja Pertunmaalla 35 %.

Avoimena olevien työpaikkojen määrä Työ- ja elinkeinotoimistoissa

Avoimet työpaikat ovat lisääntyneet heinäkuusta Pertunmaalla ja vähentyneet Hartolassa ja Sysmässä. Joutsassa työpaikkojen määrä on pysynyt lähes samana.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa avoimia työpaikkoja Hartolassa 14 (heinäkuussa 56), Joutsassa 38 (38), Pertunmaalla 19 (10) ja Sysmässä 25 (41).