Nelinvoimaa: Maaliskuun reissupostaus

Julkaistu

Lahti-Jyväskylä-Mikkeli kolmion keskellä sijaitsevat Hartola, Joutsa, Pertunmaa ja Sysmä. Kunnat muodostavat luonnollisen työssäkäyntialueen, jonka työvoiman saatavuutta, yhteistyötä ja elinvoimaa haluamme PKE-hankeen avulla edistää.

Yritystapaamisten satoa, osatyökykyisten palkkaamiseen yritysten keinot vähäisiä

Olemme tehneet kymmenittäin yrityskäyntejä alkuvuoden aikana. Niin sanottuja piilotyöpaikkoja löytyy ja työtä on tarjolla toimialasta riippumatta. Selväksi on käynyt myös, että joillain toimialoilla toiminnan hidasteena ja kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus.

Avoimiin työpaikkoihin ei läheskään aina löydy tekijöitä ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen yrityksiin ei onnistu ”tuosta vain”. Osatyökykyisten palkkaamiseen ei yrityksistä yksinkertaisesti löydy samanlaisia keinoja kuin esimerkiksi kolmannella sektorilla on. Olemassa olevilla keinoilla yritykset tuskin ovat ratkaisu rakennetyöttömyyteen.

Yritykset kaipaisivat konkreettisia neuvoja ja esimerkiksi koulutusyhteistyötä osatyökykyisten palkkaamiseen. Laaja-alainen yhteistyö työnantajien, oppilaitosten ja TE-hallintojen kanssa uudenlaisella koulutussisällöllä voisi olla yksi ratkaisuista. Lähiopetus alueella madaltaa työttömän kynnystä osallistumiseen.

Oppilaitosten ja TE-hallintojen palveluiden toimivuus eivät nekään ole itsestään selvyyksiä pienten kuntien alueella. Yhteistyössä ja laajalla rintamalla olisi muistettava nostaa esiin alueellisesti, niin isojen kuin pienten toimijoiden tarpeita.

Asenne mietityttää

Lopuksi pöyhäytys asenteesta omaa toimintaympäristöä ja seutua kohtaan. Turhan usein olen kuullut eri taholta lausahduksen, ”ei tänne tuppukylään kukaan työnperästä muuta”. Jonkun mielestä ei ole riittävän hienoja asuntoja, toisen mielestä palvelut eivät vaan riitä ja kolmannen mielestä kaikki on naapurikunnassa paremmin.

Löytyy myös niitä, joiden mielestä meillä kaikki on paremmin kuin naapurissa.

Kuka tietää, jos näin ei olekaan?

Anne Lahikainen-Aho
PKE-hankkeen projektipäällikkö

Lue lisää toiminnastamme täältä.