Mistä ja miten tekijöitä maatalousalalle? 

Julkaistu

Pienten kuntien akatemia -hankkeen avulla tartuimme rohkeasti maatalousalalla vallitsevaan työvoimapulaan. Tiloille ei myöskään löydy jatkajia tai niitä lopettaa ennätysmäärä huonon tuottavuuden takia.

Työvoimansaatavuusongelma näkyy valtakunnallisesti ja alueellisesti myös maatalousyrittäjien lomituspalveluita järjestävässä Etelä-Suomen lomituspalveluissa. Lähitulevaisuudessa tilannetta heikentää lomittajien korkean iän mukanaan tuoma eläköityminen ja yleinen alan huono vetovoima.

Osaratkaisuna koulutuskynnyksen madaltaminen

Aloimme hakemaan ratkaisua työnantajia, tiloilla työskenteleviä, oppilaitoksia, Melaa ja muita sidosryhmiä kuulemalla. Syyt huonoon vetovoimaan ovat tunnistettavia ja niiden ratkaisu vaatisi myös rakenteellisia uudistuksia. Myös koulutuksen tulisi ennakkoluulottomasti uudistua, jotta alan koulutuksesta saataisiin vetovoimaisempaa.

Ensivaiheessa ongelmaan osaratkaisuiksi nousi koulutuksen räätälöiminen Etelä-Suomen lomituspalveluiden tarpeeseen ja tietoisuuden lisääminen ”tämän päivän” maatilatyöskentelystä. Näitä asioita päätimme myös hankkeen avulla edistää. 

Koulutuskokonaisuutta pohdittiin yhteistyössä Etelä-Suomen lomituspalveluiden, TE-toimiston ja Salpauksen kanssa.

Salpauksen, TE-toimiston ja Etelä-Suomen lomituspalveluiden yhteistyön tuloksena Tiloille töihin -koulutushaku saatiin käyntiin tammikuussa. Opiskelupolkua alalle tarjottiin työvoimapoliittisena koulutuksena ja myös Salpauksen jatkuvan haun kautta.

Matalan kynnyksen starttina tutustuminen alaan tapahtuu osatutkintojen avulla (2kk+4kk). Osatutkintojen jälkeen on mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun oppisopimuksella. Tutkinnon jälkeen työllistyminen on lähes varmaa Etelä-Suomen lomituspalveluille, suoraan tiloille tai yrittäjänä. 

Koulutuksen markkinointiin panostettiin

Koulutusmarkkinointia tehtiin laajalla yhteistyöllä monin eri tavoin Salpauksen, TE-toimiston, Etelä-Suomen lomituspalveluiden ja hankeen toimesta. Tiloille töihin -koulutushaku oli yhtenä kärkenä myös kevään Nelinvoimaa työ- ja elinvoimatoreilla, joissa markkinointitalkoissa mukana oli myös paikallisia toimijoilta MTK:lta ja Pro Agria:lta.

Myös medianäkyvyys vauhditti koulutusmarkkinointia (lukuisat lehtijutut ja blogit), sekä maksulliset somekampanjat ja Hämeen TE-toimiston TE-live.

Tiloille töihin -koulutusta markkinoitiin myös kevään Nelinvoimaa työ- ja elinvoimatoreilla

Hakijoita koulutukseen vajaa parikymmentä

17.3.-24 päättyneeseen koulutushakuun saatiin yhteensä 18 hakemusta. Lopulliset valinnat tehdään 3.4. päättyvien haastattelujen jälkeen. Jos alasta motivoituneiden 12 opiskelijan ryhmä saadaan kasaan, Tiloille töihin -koulutus käynnistyy Salpauksen luonnonvara-alan kampuksella Asikkalassa 2.5.-24.

Seuraamme innostuneena koulutushaun etenemistä ja mahdollista koulutuksen käynnistymistä.

Teksti: Anne Lahikainen-Aho, PKA -Hanke
Kuvat: Minna Kekkonen, Tanja Rihu, Anne Lahikainen-Aho