Innostu yrittäjyydestä -koulutuskokeilusta hyvät kokemukset

Julkaistu

Pienten kuntien akatemian -yrittäjäkoulutuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin syksyn -23 aikana. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 24 yrittäjyydestä kiinnostunutta tai jo toimivaa yrittäjää Hartolasta, Joutsasta, Pertunmaalta ja Sysmästä.

Koulutus toteutettiin Gradian ja Itä-Hämeen opiston yhteistyönä. Aktiivisia toimijoita olivat myös paikalliset yrittäjäyhdistykset. Yhtenä koulutuksen tavoitteena oli verkottaa yrittäjyyttä suunnittelevia ja jo toimivia yrittäjiä keskenään ja edesauttaa näin palveluketjujen syntymistä ja yhteistyötä pienten kuntien alueella.

Osallistumiskynnystä madallettiin järjestämällä aloitustilaisuudet hankekunnittain lähitapaamisina. Tämän lisäksi koulutuskokonaisuus koostui myös yhteisistä alueellisista tilaisuuksista, joista kaksi toteutettiin lähitapaamisena ja yksi etänä Teamsilla.

Joutsan aloitustilaisuudessa Tiinan Kahvilassa ja Pertunmaalla Kuortin Kartanossa


Saadun palautteen mukaan Innostu yrittäjyydestä -koulutuskokeilu täytti osallistujien odotukset. Tarve kokoontumisille näkyi muun muassa innostuksen ilmapiirinä, tiedon janona ja aktiivisena asioiden jakamisena lähiopetuspäivissä.

  •  ”Lähipäivät olivat todella innostavia ja hyvin koottuja sisällöllisesti, sain paljon käyttökelpoista ja uutta tietoa. Etenkin verkostoituminen vaatii sitä, että tapaa toiset face to face.”

Osallistujia saatiin tilaisuuksiin tasaisesti kaikista hankekunnista ja mukana oli yrittäjyyttä suunnittelevia ja jo toimivia yrittäjiä.                                                                                                                          

  • ”Näin yritystoimintaa vasta miettivälle todella inspiroiva koulutus, ei mitään huonoa sanottavaa.”
  • ”Antoi uusia näkökulmia omaan yritystoimintaan”.

Palautteessa nousi hyvänä myös toteutuksen lähipäivät, matalan kynnyksen osallistuminen, kuntien välinen yhteistyö, verkostoituminen ja toisilta oppiminen.                                          

  • ”Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa, hyviä ideoita ja innostavia keskusteluja.” 
  • ”Kuulla ammattilaisten tietoa. Kohdata ja jakaa ajatuksia.”

Pyysimme myös osallistujilta kehittämisehdotuksia: osa olisi toivonut pidempää koulutusta, enemmän konkreettisia esimerkkejä ja valmennuksellista otetta luennoinnin sijasta, syvemmälle menemistä liiketoimintasuunnitelmassa, hinnoittelussa jne.

Lähipäivässä Hartolan Kuninkaanportissa

Tarve kasvokkain tapahtuvalle keskustelulle ilmeinen

Koulutuksen sisällön toteutuksesta vastasi suurimmalta osin Gradian liiketoiminta- ja työelämäpalveluissa työskentelevä opettaja Liisa Marin. Liisan ajatuksia koulutuskokeilusta:

  •  ”Innostu yrittäjyydestä -koulutuskokonaisuus osoitti tarpeellisuutensa jo ensimmäisessä starttilaisuudessa. Keskustelu oli vilkasta ja avointa kaikilla koulutuskerroilla ja tällaiselle kasvokkain tapahtuvalle yrittäjyyden eri teemojen ympärillä käytävälle keskustelulle tuntui selvästi olevan tarvetta.”
  • ”Yrittäjyyttä suunnittelevat/aloittelevat ja jo yrittäjinä toimivat jakoivat kokemuksiaan sekä ideoivat uutta.”
  • ”Oli hienoa seurata, kuinka osallistujat kartuttivat niin yrittäjyysosaamistaan kuin verkostojaankin. Erityisesti pienissä kunnissa yrittäjyysosaamisen sekä verkostojen ja niiden myötä erilaisten palveluketjujen syntyminen on mielestäni palvelujen säilymisen ja alueiden elinvoimaisuuden elinehto.”

Koulutuksen päätöstilaisuudessa Itä-Hämeen opistolla aiheina Liisa Marinilla muuttuva toimintaympäristö ja muutoskykyisyys ja Itä-Hämeen opiston Tiina Marttisella verkostoituminen.

Kehitä yrittäjyysosaamistasi – Yrittäjyyden ammattitutkinto -koulutus käynnistymässä 1.2.2024

Yrittäjyyden edistäminen hankealueella jatkuu Gradian tarjoamalla alueellisella jatkokoulutusmahdollisuudella yrittäjyyttä suunnittelevalle ja jo toimivalle yrittäjälle. 1.2.2024 alkavassa koulutuksessa voi suorittaa koko tutkinnon (3 tutkinnon osaa) tai yksittäisen tutkinnon osan.

Käytännönläheisestä koulutuksesta saat buustia yrittäjyyteesi, vahvistat yritystoiminnan kokonaisvaltaista osaamistasi, laadit/päivität liiketoimintasuunnitelmaasi sekä kehität yrittäjätaitojasi. Suunnittelet ja opit analysoimaan yrityksesi liiketoimintaa talouden tunnuslukujen avulla, kehität yrityksesi myyntiä ja markkinointia sekä verkostoidut muiden yrittäjien kanssa. Saat myös henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta.

Koulutuksen hakuohjeet ja lisätietoja PKA- Kehitä yrittäjyysosaamistasi
Lisätietoja: Opettaja Liisa Marin, puh 040 341 6319, liisa.marin@gradia.fi

Koulutukseen ilmoittautuminen 7.1.2024 mennessä.

Teksti: Anne Lahikainen-Aho
Kuvat: Anne Lahikainen-Aho ja Minna Kekkonen
Pienten kuntien akatemia -hanke