Alueellinen työllisyyskatsaus

Julkaistu

LÄHDE: TEM työllisyyskatsaus 24.8.20. Grafiikka A.L-A (PKE-hanke)

Työttömien työnhakijoiden määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia verrattuna kuukauden takaiseen. Työnhakijoita työvoimasta oli heinäkuun lopussa

● Hartolassa 16,7 % (+0,2)

● Joutsassa 13,4 % (-0,3)

● Pertunmaalla 10,5 % (-0,8)

● Sysmässä 13,5 % (-0,5).

Maakunnittain työttömyysprosentti oli Etelä-Savossa 12,7, Hämeessä 14,9 ja Keski-Suomessa 16,1.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun alussa avoimena olevia työpaikkoja Joutsassa 33, Hartolassa 19, Sysmässä 7 ja Pertunmaalla 6.

Työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 674 henkilöä.