Alueellinen Nelinvoimaa työllisyyskatsaus 23.11.2021

Julkaistu

Työllisyyden kehittymisen seurantaa lähes kahden vuoden ajalta

Olemme seuranneet koko PKE-hankkeen ajan työllisyyden kehittymistä alueella. Alkuvuoden -20 osalta oltiin vielä ns. normiolosuhteissa, mutta jo muutamassa kuukaudessa luvut kohosivat ennätyskorkeiksi koronan takia.

Pahin tilanne oi huhtikuun lopussa 2020, kun Hartolassa työttömiä työnhakijoita oli 17,7 % koko työvoimasta, Joutsassa ja Sysmässä osuus oli 15,4 % ja Pertunmaalla 11,9 %.

Tilanne valoisampi kuin ennen korona-aikaa

23.11.21 julkaistun TEM työllisyyskatsauksen mukaan, työttömyysaste on vakiintunut alueella. Työttömyysluvuissa ollaan selvästi alle ennen korona-ajan tilannetta kaikissa muissa kunnissa, paitsi Pertunmaalla. Pertunmaa on mukana Etelä-Savon työllisyyden kuntakokeilussa.

Pidemmän ajan vertailussa myönteisin kehitys on tapahtunut Hartolassa ja Joutsassa sekä myös Sysmässä ollaan alhaisemmissa luvuissa kuin ennen koronaa.

Lyhyemmän ajan vertailussa työhakijoiden määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Työttömien määrä työvoimasta oli Hartolassa 10 % (+0,4), Joutsassa 8,2 % (-0,2), Pertunmaalla 10,3 % (+0,6) ja Sysmässä 9,9 % (-0,5)

Maakunnittain työttömien prosenttiosuus: Etelä-Savo 9,8, Häme 11,2 ja Keski-Suomi 11,4.

*seuranasta puuttuu tiedot helmikuu 2021 osalta

Työnhakijoiden rakenne alueella

Nuorten alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne on kohentunut syksyn aikana kaikissa muissa kunnissa, paitsi Pertunmaalla.

  • yli 25-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Pertunmaalla 10,1 % ja Joutsassa 7,8 %. Hartolassa ja Sysmässä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on alle 5hlö.

Alueen työnhakijoista suurin osa on yli 50-vuotiaita, erityisesti painotus näkyy Sysmässä

  • yli 50-vuotiaiden osuus kaikista työnhakijoista oli Sysmässä 76 % (+0,3), Joutsassa 57 % (-0,4), Pertunmaalla 57 % (+0,3) ja Hartolassa 53 % (+-0).

Pitkäaikaistyöttömien osuus työnhakijoista on laskenut Hartolassa, Joutsassa ja Sysmässä, mutta Pertunmaalla tilanne on huonontunut merkittävästi.

  • pitkäaikaistyöttömien osuus Hartolassa 44 % (-3), Joutsassa 35 % (-2), Pertunmaalla 44 (+7) ja Sysmässä 44 % (-1)

Avoimena olevien työpaikkojen määrä vähentynyt

Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt koko alueella. Lokakuun lopussa työpaikkoja TE-palvelussa neljän kunnan alueella yhteensä 86. 

Avoimet työpaikat ja muutos edelliseen kuukauteen

  • Hartola 21 (+3), Joutsa 44 (+2), Pertunmaa 9 (-7) ja Sysmä 12 (-15).