Toimistosihteeri Hartolan kuntaan tekniselle osastolle

Julkaistu

Hartolan kunta julistaa haettavaksi

TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN

Toimistosihteerin tehtävänä on mm. teknisen osaston osto- ja myyntilaskujen käsittely, vesilaskutus ym. vesilaitoksen toimintaan liittyvät työt, teknisen toimen yleishallintoon liittyvät tehtävät. Toimistosihteeriltä edellytetään tehtävän hoitamisen kannalta soveltuvaa koulutusta ja Vesilaskutus- ja ProEconomica-ohjelmistojen käyttö-taito lasketaan hyväksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen työehtosopimuksen mukaan (KVTES). Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan, mikäli mahdollista pyritään työ aloittamaan jo syyskuussa 2021. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin-todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 6.8.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Hartolan tekninen lautakunta, PL 16, 19601 HARTOLA tai sähköpostilla kunta@hartola.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs tekninen johtaja Markku Tuukkanen, puh 044 743 2240, markku.tuukkanen@hartola.fi ja 2.8.2021 alkaen tekninen johtaja Janne Myntti 044 743 2252 janne.myntti@hartola.fi.

Hartola 2.7.2021
Hartolan tekninen lautakunta