Sijaisuuksia Essoten asumispalveluissa ja kotihoidossa

Julkaistu

Essoten asumispalveluissa ja kotihoidossa on tarjolla eri pituisia sijaisuuksia eri puolilla Etelä-Savoa. Haemme kesätöihin lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja sekä alan opiskelijoita.

Sairaanhoitajan työ koostuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja palvelusta. Työ sisältää akuuttia ja pitkäaikaista sairaanhoitoa, lääkehoitoa, kuntoutusta ja terveyden edistämistä sekä päivittäisissä toiminnoissa avustamista. Työhön kuuluu asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen arviointi sekä palveluohjaus. Kotihoidossa työskennellään moniammatillisina tiimeinä, joissa sairaanhoitaja, ja lähihoitaja vastaavat yhdessä kotihoidon asiakkaiden hoidosta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Työaikamuoto sairaanhoitajalla on jaksotyö. Sairaanhoitajan työ on kaksivuorotyötä.

Lähihoitajan työ koostuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja palvelusta. Työ sisältää sekä sairaanhoidollisia tehtäviä, kuntoutusta että päivittäisissä toiminnoissa avustamista. Työhön kuuluu asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta. Kotihoidossa työskennellään moniammatillisina tiimeinä, joissa lähihoitaja ja sairaanhoitaja vastaavat yhdessä kotihoidon asiakkaiden hoidosta hoito -ja palvelusuunnitelman mukaan. Työaikamuoto lähihoitajalla on jaksotyö. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä.

Kelpoisuutena sairaanhoitajan tehtävään on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Sairaanhoitajaopiskelijoilla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä sairaanhoitajan sijaisuuksiin. Alle 140 opintopistettä suorittaneet sairaanhoitajaopiskelijat toimivat lähihoitajan tehtävissä. Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava aiempi tutkinto. Lähihoitajan sijaisena voi toimia lähihoitajaopiskelija, joka on suorittanut yli 55 osp pakollisista opinnoista. Hoiva-avustajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut hoiva-avustajan koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon alkuvaiheen opiskelija tai muu henkilö, joka on soveltuva tehtävään.

Sosionomien ja Fysioterapeuttien osalta räätälöidään työtehtäviä, riippuen opiskeluvaiheesta ja osaamisesta.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule työskentelemään mahtavaan työporukkaan ja saamaan tulevaisuudessa tärkeää työkokemusta. Mahdollista on myös räätälöidä ns. ”hybridimalli”, jossa osa sijaisuudesta on esimerkiksi kotihoidossa ja osa asumispalveluissa. Tällöin saat kattavan kuvan eri työyksiköistä.

Maksamme kotihoidossa rekrytointilisää 10 % yli 3kk työsopimuksista ajalla 1.5.-30.11.2021.

Voit tehdä hakemuksen kuntarekryn kautta

tai olla yhteydessä kotihoidon työpaikoista kotihoidon koordinaattori Päivi Manniseen , p. 0403598205, paivi.manninen@essote.fi ja asumispalvelujen osalta laatupäällikkö Sanna Luokkamäkeen, p. 0443516371, sanna.luokkamaki@essote.fi