Lähihoitajien sijaisuuksia ikäihmisten palveluihin 2021 Joutsassa

Julkaistu

Elämän mittainen kumppani – Joutsan perusturva!

Meillä on tarjolla eri pituisia sijaisuuksia avoimille ja yhteistyökykyisille, hyvän sopeutumistaidon omaaville lähihoitajille tai lähihoitaja opiskelijoille. Sijaisia tarvitsemme jatkuvasti. Opiskelijat huomio! Hae meille myös kesätöihin.

Joutsa on kaunis, vesistörikas maalaiskunta, johon kuuluu myös Leivonmäki kansallispuistoineen.

Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Ikäihmisten palveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta ikäihmisten palveluiden kehittämiseen. Käytössä on Lifecare -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Sijaisuuksiin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja), huomioimme myös alan opiskelijat.

Ikäihmisten palvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Asumispalveluissa ja kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä. Kotihoidossa on mahdollisuus myös kaksivuorotyöhön. Työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Maksamme sinulle KVTES:n mukaisen palkan. Työhön tullessasi saat mukavan työyhteisön, monipuolisen työn sekä esimiehesi tuen. Työn voit aloittaa 1.2.2021, sopimuksen mukaan tai vaikka heti.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 30.6.2021 klo 15.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, ikäihmisten palvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä ”Hakemus lähihoitajien sijaisuudet”

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja:
Vt asumispalvelujen ja hoitotyön esimies/kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi

Asumispalvelujen vastaava sh Anita Heinonmäki, puh 040-554 2664 tai anita.heinonmaki@joutsa.fi

Kotihoidon vastaava sh Eija Rämö, puh 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi