LAB-ammattikorkeakoulu etsii harjoittelijaa / projektityöntekijää

Julkaistu

LAB-ammattikorkeakoulu etsii harjoittelijaa/projektityöntekijää työsuhteeseen.

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetaan tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa erilaisten hankkeiden kautta yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien ja yritysten kanssa.

LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Heinolan kaupungin Vihreän kasvun biokylä -hankkeessa toteutetaan oljen tuottaja- ja toimitusverkosto biopohjaisten tuotteiden raaka-aineeksi sekä luodaan logistiikkaketju- ja sopimusmallit. Projektin tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi.

Tehtävän kuvaus:

Työhösi kuuluu Heinolan lähialueiden (150 km säde) maanviljelijöiden kontaktointi ja haastattelut puhelimitse. Työn tavoitteena on kerätä noin 25 tuhatta tonnia olkea tai muuta paalattavaa korsimassaa biojalostamon raaka-aineeksi, sekä selvittää, millä reunaehdoilla olkea halutaan myydä. Työhön perehdytetään. Lisäksi työntekijän tehtäviin kuuluu excel-pohjan päivittäminen saaduilla tiedoilla ja mahdollisesti muita peltobiomassan keräysverkostoon liittyviä selvitystöitä.

Työn hakijalta vaaditaan peltoviljelyn prosessien tuntemista (erityisesti vilja- ja heinäkasvien), ulospäinsuuntautuneisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyvää suomen kielen taitoa. Aikaisemmasta puhelintutkimus- tai myyntityökokemuksesta on sinulle etua, mutta se ei ole välttämätöntä. Työ sopii esimerkiksi maatalous-, ympäristö- tai liiketalouden alan opiskelijalle tai valmistuneelle.

Työ toteutetaan mitä todennäköisimmin täysin etätyönä, seuraamme työn toimintatavoissa LAB-ammattikorkeakoulun yleistä ohjeistusta. Työhaastattelut järjestetään etäyhteydellä.

Työ alkaa helmikuun 2021 alussa tai aikana ja päättyy toukokuun loppuun. Työn kesto kokoaikaisena 4 kuukautta, jolloin viikoittainen työaika 36,75 h. Myös osa-aikaisesta työsuhteesta voidaan neuvotella sopivan hakijan löytyessä, tällöin työsuhteen kesto olisi pidempi ja kokonaistyömäärä pysyisi suurin piirtein samana. Työ/harjoittelu on palkallinen.

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi haluat tehtävään. Lähetä hakemus ja CV:si sähköpostilla Kaisa.Tuominen@lab.fi 20.1. mennessä. (Lomalla 21.12.-6.1.2021).

Lisätietoja työstä antaa Kaisa Tuominen sähköpostitse tai puh. 044 708 5113 (ma-to klo 9-15). Paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.