LAB-ammattikorkeakoulu etsii harjoittelijaa / projektityöntekijää

Julkaistu

LAB-ammattikorkeakoulu etsii harjoittelijaa/projektityöntekijää työsuhteeseen.

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetaan tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa erilaisten hankkeiden kautta yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien ja yritysten kanssa.

LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Heinolan kaupungin Vihreän kasvun biokylä -hankkeessa toteutetaan oljen tuottaja- ja toimitusverkosto biopohjaisten tuotteiden raaka-aineeksi sekä luodaan logistiikkaketju- ja sopimusmallit. Projektin tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi.

Tehtävän kuvaus:

Työhösi kuuluu Heinolan lähialueiden (150 km säde) maanviljelijöiden kontaktointi ja haastattelut puhelimitse.

Työn tavoitteena on kerätä noin 12 tuhatta tonnia olkea tai muuta paalattavaa korsimassaa biojalostamon raaka-aineeksi, sekä selvittää, millä reunaehdoilla olkea halutaan myydä. Työhön perehdytetään. Lisäksi työntekijän tehtäviin kuuluu excel-pohjan päivittäminen saaduilla tiedoilla ja mahdollisesti muita peltobiomassan keräysverkostoon liittyviä selvitystöitä, kokemuksesta riippuen.

Työn hakijan eduksi katsotaan peltoviljelyn prosessien tuntemista (erityisesti vilja- ja heinäkasvien) sekä aikaisempi kokemus puhelinmyynti- ja tutkimustyöstä. Hakijalta toivotaan ulospäinsuuntautuneisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa. Työ sopii esimerkiksi maatalous-, ympäristö- tai liiketalouden alan opiskelijalle tai valmistuneelle.

Työ on mahdollista toteuttaa täysin etätyönä, seuraamme työn toimintatavoissa LAB-ammattikorkeakoulun yleistä ohjeistusta. Työhaastattelut järjestetään etäyhteydellä.

Työ alkaa kesäkuun 2021 alussa tai aikana ja päättyy elokuun loppuun. Työn kesto kokoaikaisena 3 kuukautta, jolloin viikoittainen työaika 36,75 h. Myös osa-aikaisesta työsuhteesta voidaan neuvotella sopivan hakijan löytyessä, tällöin työsuhteen kesto olisi pidempi ja kokonaistyömäärä pysyisi suurin piirtein samana. Työ/harjoittelu on palkallinen.

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi haluat tehtävään. Lähetä hakemus ja CV:si sähköpostilla Kaisa.Tuominen@lab.fi 31.5. mennessä. Lisätietoja työstä antaa Kaisa Tuominen sähköpostitse tai puh. 044 708 5113 (ma-to klo 9-16). Paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.