Kartoittajaa etsitään Hartolan kunnan kiinteistöveroprojektiin

Julkaistu

KIINTEISTÖVEROPROJEKTIN KARTOITTAJAN TYÖPAIKKA, 0,5 vuotta

Työntekijä työskentelee kunnanvaltuuston hyväksymässä Hartolan kun­nan kiinteistöveroprojektissa. Projektin tavoitteena on saada ajantasaistettua kiinteistörekisterin tie­dot. Kiinteistörekisteristä tiedot siirretään edelleen verottajalle kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta varten.

Kartoittajan pää­asial­li­se­na tehtävä on maastokartoitus. Työssä tarvitaan ajokorttia ja kykyä kä­si­tel­lä paikkatietoja ja kirjata mittaustuloksia luotettavasti.

Työ aloitetaan sopimuksen mukaan huhti-toukokuussa. Työsuhteen kesto on 6 kk. Tehtävä saattaa jatkua tarpeen mukaan vielä vuoden 2021 loppuun saakka. Tehtävään valittavalta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Oman auton käytöstä maksetaan työehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus. Tehtäväkohtainen palkkaus 1 793,50 €/kk.

Toimen täyttämisessä noudatetaan 2 kk koeaikaa.

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen janne.myntti@hartola.fi 14.4.2021 klo 8.00 mennessä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Janne Myntti 044 7432 252 tai toimistosihteeri Pirjo Kemppi 044 7432 293.

Hartolan kunnalla on runsaasti erilaista asuntotarjontaa.

Hartola 31.3.2021
Hartolan kunta
Tekninen toimi